SPF Seniorerna kommenterar i Expressen

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om diskussionen om skattelättnader för pensionärer: utmärkt att pensionärernas ekonomiska situation ligger högt på agendan.

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, kommenterar i Expressen diskussionen om skattelättnader för pensionärer: "Det är utmärkt att pensionärernas ekonomiska situation ligger högt på agendan. Detta öppnar också för att man går vidare och tar tag i bristerna i pensionssystemet. Vi kommer inte att ge oss förrän pensionssystemet renoveras och ger högre allmänna pensioner än i dag."

Läs hela artikeln här