SPF Seniorerna på TCO-seminarium om pensionssystemet

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström deltog i panelen när TCO arrangerade seminarium med rubriken ”Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?”

  • Peter Sikström, SPF Seniorerna, Eva Erlandsson, Svensk Försäkring, och Fredrik Lundh Sammeli från Pensionsgruppen deltog i panelen på TCO:s seminarium.

När vi lever längre får det allmänna pensionssystemet svårare att infria förväntningarna. Det räcker inte med bara höjda pensionsåldrar, om även kommande generationer ska få bra och hållbara pensioner krävs högre pensionsavgifter. Detta menar TCO i sitt nyligen lanserade pensionspolitiska program som diskuterades på ett seminarium där SPF Seniorerna deltog tillsammans med bland annat Svensk Försäkring, politiker och Forena.

Hur ser SPF Seniorerna på TCO:s förslag om att höja pensionsrätten och avgiften till 18,5 procent av inkomsterna (upp till 7,5 inkomstbasbelopp)?

– Det är ett bra förslag, pensionsavgiften måste höjas i ett första steg till 18,5 %, som ska gå till förstärkta inkomstpensioner för dagens och framtidens pensionärer. Därefter behöver ytterligare höjningar utredas. Det behövs mer pengar in i systemet, sade Peter Sikström.

– TCO:s pensionspolitiska program bidrar också till att pensionsfrågorna debatteras och att ansvariga pensionspolitiker i Pensionsgruppen kommer ut på banan. Men det räcker inte, vi måste få en bredare och öppnare samhällsdebatt om pensionerna, sade Peter Sikström.