Välkommet pensionstillskott som gör det mer lönsamt att ha arbetat

SPF Seniorerna välkomnar regeringens förslag som på kort sikt gör det mer lönsamt att ha arbetat, på längre sikt behövs dock en översyn av hela pensionssystemet

Kommentarer från SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson:

- Det är positivt att regeringen har lyssnat på vårt krav om att det måste bli mer lönsamt att ha arbetat i pensionskuvertet. I dagsläget skiljer det några hundralappar i plånboken på att ha arbetat heltid ett långt arbetsliv och att inte ha arbetat alls. Detta är orimligt, vi välkomnar därför att regeringen kommer med konkreta förslag. Vi utgår också från att övriga partier i Pensionsgruppen ställer sig bakom detta.

- Dagens förslag kommer att ge ett välbehövligt men kortsiktigt tillskott i plånboken för en stor grupp pensionärer. På några års sikt kommer detta tillskott ha minskat i betydelse. Pensionssystemet klarar inte av att betala ut värdiga pensioner eller skapa ekonomisk trygghet för dagens eller framtidens pensionärer. Vårt krav på att hela systemet måste ses över kvarstår därför.