”Sluta lappa – se över hela pensionssystemet”

SVT Opinion: SPF Seniorerna tillsammans med SKPF, RPG och PRO: "Ett allmänt pensionssystem ska leverera ekonomisk trygghet och förutsägbarhet för dagens och morgondagens pensionärer. Vi förespråkar därför en total översyn av pensionssystemet för att komma tillrätta med dagens brister i systemet"

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson

Allt fler äldre i Sverige lever i relativ fattigdom. De ekonomiska klyftorna ökar, inte bara mellan pensionärer och löntagare, utan också inom gruppen pensionärer. Åtgärder för de mest utsatta är efterlängtade av pensionärsorganisationernas cirka 800 000 medlemmar. Vi hade därför en del förhoppningar när Grundskyddsutredningen presenterades. Utredningens förslag kan ge ett välbehövligt tillskott till personer med låga pensioner, men det rör sig tyvärr bara om ett fåtal. Andelen äldre med ekonomisk standard under 60 procent av medianinkomsten – gränsen för relativ fattigdom – kommer med utredningens förslag endast att minska med en dryg procentenhet. Förslagen som presenterats är därmed otillräckliga och den ekonomiska utsattheten för många pensionärer löses inte. Dessutom saknas förslag som stärker de sämst ställda pensionärernas ekonomi på lång sikt.

Klicka här för att läsa debattartikeln på SVT Opinion