SKPF och SPF Seniorerna överväger juridiska åtgärder i frågan om sänkta tjänstepensioner

Om inte parterna tar tag i detta orättfärdiga avtal som drabbar så många av våra medlemmar och snart når resultat, måste vi överväga juridiska åtgärder, skriver SKPF och SPF Seniorerna i ett pressmeddelande

Pressmeddelande: SKPF och SPF Seniorerna överväger juridiska åtgärder i frågan om sänkta tjänstepensioner

– Våra medlemmar kräver att parterna kommer överens snabbt. Det är orimligt att 150 000 pensionärer, nästan 10 procent av landets pensionärer, drabbas av en minskning av tjänstepensionen med upp till 1000 kronor i månaden. Det kan aldrig ha varit parternas intentioner när avtalet tecknades för 15 år sedan att detta skulle ske, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna och Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Nu kräver pensionärsorganisationerna reella förhandlingar och det skyndsamt. Det räcker inte med informella samtal mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och de berörda fackliga organisationerna. Avtalet måste förhandlas om nu, och de drabbade pensionärerna måste kompenseras!

– Om inte parterna tar tag i detta orättfärdiga avtal som drabbar så många av våra medlemmar och snart når resultat, måste vi överväga juridiska åtgärder. Det faktum att SKL ensidigt verkar har ändrat i avtalet som nu leder till sänkta tjänstepensioner för så många, måste då prövas, säger Berit Bölander och Eva Eriksson.

SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna pekar på två uppmärksammade fall där pensionärerna gick vinnande ur striden. Det var i det så kallade Öhrn-målet 1995 och Törling-målet 1998 där Arbetsdomstolen kom fram till att det inte var tillåtet för de statliga eller kommunala arbetsgivarna, vare sig det skedde med fackens goda minne eller inte, att försämra en pensionsöverenskommelse i efterhand för personer som redan gått i pension. Det nu uppmärksammade avtalet påminner om de gamla avtalen, menar förbundet de två seniororganisationerna.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att våra medlemmar som nu får sänkt pension blir kompenserade, avslutar Berit Bölander och Eva Eriksson.

Berörda parter: På arbetsgivarsidan är det SKL och Pacta som kan sitta vid förhandlingsbordet. På den fackliga sidan är det Kommunal, OFR (bl.a. Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet) samt SACO/Akademikeralliansen (flera akademikerfack bl.a. Jusek). De som omfattas är pensionärer som haft bruttopensionsavtal, PA-KL, som gällde fram till 1997.