SPF Seniorerna kommenterar M+KD-budgeten

Förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar skattelättnader såväl som vård- och omsorgsåtgärder, men saknar en del vårdsatsningar för att möta en befolkning med allt fler äldre.

  • Eva Eriksson

- Det är positivt att det ingår en skattesänkning som alla pensionärer får ta del av och som innebär ett större tillskott för många seniorer, i jämförelse med övergångsbudgeten. Vi förutsätter att ytterligare jobbskatteavdrag, precis som i detta fall, åtföljs av motsvarande skattelättnad för oss seniorer. Vi menar också att avskaffandet av den särskilda löneskatten för 65 år och äldre är en tydlig signal om att underlätta för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden, säger förbundsordförande Eva Eriksson

- Avseende vård och omsorg välkomnar vi att man öppnar för en primärvårdsreform, kortare vårdköer liksom att det ingår en satsning på specialistsjuksköterskor. Åtgärder för bättre personalkontinuitet och fler platser på särskilda boenden är efterfrågade, liksom att stimulera fler trygghetsbostäder. Mot bakgrund att vi blir fler och fler äldre i Sverige så saknar vi satsningar på geriatrisk kompetens (läran om åldrandets sjukdomar) i vård och omsorg, att motverka äldres psykiska ohälsa samt ökad forskning kring äldres sjukdomar, avslutar Eva Eriksson.