Bra, men inte tillräcklig höjning av bostadstillägget

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommentarer regeringens besked om en höjning av bostadstillägget till pensionärer

  • Eva Eriksson

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson om regeringens höjning av bostadstillägget:

- Det är på tiden att taket i bostadstillägget höjs, det har varit oförändrat i drygt 10 år samtidigt som bostadskostnaderna har ökat. Det är därför bra att regeringen nu höjer taket i bostadstillägget. Det kommer att ge ett tillskott särskilt till ensamstående med låga pensioner. Men även efter denna höjning kommer många seniorer att ha en bostadskostnad som vida överstiger taket, säger Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna.

- För att bostadstillägget ska uppfylla sitt uttalade syfte, att ge pensionärer möjlighet att efterfråga en bra bostad också i nyproduktion, skulle taket behöva höjas till uppemot 8000 kronor. Därtill måste den så kallade förmögenhetsgränsen i bostadstillägget höjas – idag kan en pensionär med en mindre sommarstuga nekas bostadstillägg och får då en inkomst under gränsen för risk för fattigdom, avslutar Eva Eriksson.


För mer information:
Anna Eriksson, pressekreterare SPF Seniorerna – 0706-606 993 eller anna.eriksson@spfseniorerna.se

Läs gärna SPF Seniorernas rapporter om just bostadstillägget:
Bostadstillägget för pensionärer halkar långt efter hyrorna – kraftig höjning behövs
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/sa-tycker-vi/dokument2017/bostadstillagget-sept-2015.pdf

Sparade slantar bör inte hindra möjlighet till bostadstillägg
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/sa-tycker-vi/dokument2017/spf_btprapport_web-klar.pdf