P4 Karlavagnen om fattigpensionärer

Förbundsordförande Christina Rogestam medverkade i P4 Karlavagnen där kvällens ämne var fattigpensionärer

Förbundsordförande Christina Rogestam i P4 Karlavagnen där ämnet fattigpensionärer debatterades och SPF Seniorernas utmaning till politiker togs upp.

- Det är väldigt många kvinnor, men också män, som lever på låga pensioner. Vi har gång på gång sagt till politikerna att det måste hända något, vi seniorer ska ha pensioner som gör att vi kan leva anständigt.

Lyssna på hela programmet här