Ny rapport: Sparade slantar bör inte hindra möjlighet till bostadstillägg

SPF Seniorernas nya rapport om förmögenhetsgränsen i bostadstillägget som bör slopas, då pensionärer med låga inkomster missgynnas kraftigt av att äga en mindre sommarstuga eller ha en ekonomisk buffert efter ett långt arbetsliv.

Sammanfattning av rapporten:

- För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt negativt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk buffert efter ett långt arbetsliv. En kvinnlig snittpensionär som arbetat 40 år och äger ett fritidshus har inte rätt till bostadstillägg och får då en disponibel inkomst som är lägre än en garantipensionär (med fullt bostadstillägg).

- Fribeloppet för förmögenhet vid beräkning av bostadstillägg har inte förändrats sedan år 2003. Under samma period har förmögenhetsvärden som priser på fritidshus fördubblats. De låga ersättningsnivåerna i pensionssystemet gör också att en ekonomisk buffert är nödvändig.

- Kritiken för godtycklighet och bristande rättvisa som bidrog till förmögenhetsskattens avskaffande kan också riktas mot förmögenhetsprövningen vid beräkning av bostadstillägg.

- Förmögenhetsprövningen i bostadstillägget bör slopas, ett första steg bör vara att åtminstone höja fribeloppet kraftigt. En förändring av förmögen­hetsprövningen skulle gynna pensionärer med låg inkomst och med en mindre förmögenhet, som ett enklare fritidshus.

Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar rapporten i en artikel i Expressen:

Rapporten finns att läsa i sin helhet här