Sveriges tre största pensionärsorganisationer: Här är våra gemensamma krav till politikerna

Sveriges tre största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna och SKPF presenterar i dag en gemensam kravlista till Sveriges politiker. Det handlar om sex ekonomiska krav som vi står enade bakom. Tillsammans representerar vi cirka 850 000 medlemmar.

I Sverige finns nästan 2,2 miljoner personer som tar ut allmän pension och därför kan kalla sig pensionärer. En del har det ganska gott ställt medan andra får vända på varenda krona. Alla är i större eller mindre grad beroende av pensionssystemet och det offentliga och därmed politiska beslut.

Pensionärsorganisationerna kräver att pensionssystemet och skattesystemet ska ge ekonomisk trygghet, vara rättvist och bidra till minskade ekonomiska klyftor.

Gemensamt ställer vi nu upp sex gemensamma krav till de politiker som beslutar om välfärd och ekonomi:

Rättvis beskattning!

Pensionsavgifter är avstått löneutrymme och ska därför beskattas lika som lön. Våra protester har gjort att skillnaden i skatt har minskat, men vi tystnar inte förrän skatteklyftan är helt borta.

Pensionerna ska inte kunna sänkas!

Pensionen ska följa löneutvecklingen. Den automatiska balanseringen, eller bromsen, har slagit till alldeles för lätt och sänkt pensionerna tre gånger eftersom inkomstpensionssystemet är underfinan­sierat. Vi kräver att pensionssystemet stärks så att pensionärer inte drabbas av sänkta pensioner.

Ingen ska ha en pension under EUs relativa fattigdomsgräns!

De ekonomiska klyftorna ökar och pensionerna hänger inte med lönerna. Antalet pensionärer under EUs gräns för relativ fattigdom ökar. Vårt krav är att ingen pensionär ska ha en inkomst under fattig­domsgränsen för att de ekonomiska klyftorna inte ska fortsätta att öka.

Jämställda pensioner!

Kvinnor har i genomsnitt 6 600 kronor per månad mindre i pension än män. De flesta pensionä­rer under fattigdomsgränsen är också kvinnor trots att de flesta har jobbat hela livet. Det behövs konkreta åtgärder för att öka jämställdheten bland dagens pensionärer och förbättra äldre kvinnors ekonomi.

Höjt bostadstillägg!

Taket för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget ger ersättning för har legat still på 5 000 kronor per månad i tio år. Detta trots att hyrorna ökat snabbare än pensionerna. Vi kräver att taket höjs till minst 7 000 kronor och indexeras så att det följer med när bostadskostnaderna förändras. Förmögenhetsgränsen i bostadstillägget bör höjas.

Utvärdera pensionssystemet!

Dagens pensionssystem är inte hållbart varken för dagens eller morgondagens pensionärer. Finan­siell stabilitet för staten kan inte överordnas ekonomisk trygghet för den enskilde. Pensionssystemet måste ses över och utvärderas i sin helhet med syfte att förbättra det.

För mer information kontakta:

Malin Wennberg, pressansvarig PRO: 072-227 90 30 eller malin.wennberg@pro.se

Anna Eriksson, pressansvarig SPF Seniorerna: 0706-606 993 eller anna.eriksson@spfseniorerna.se

Rikard Johansson, pressansvarig SKPF Pensionärerna: 070-25 88 023 eller rikard.johansson@skpf.se