Bra med överenskommelse men befogad oro för låga pensioner även framöver

Bra att Pensionsgruppen kommit till en större överenskommelse och att de gör något åt de sämst ställda pensionärerna. Tyvärr når inte överenskommelsen fram i flera delar. Det är positivt att man sätter ner foten om premiepensionen och pensionsåldern, men en befogad oro för låga pensioner kommer att finnas kvar lång tid framöver.

  • Eva Eriksson

Kommentarer från Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna:

Allmänt
- Det är bra att Pensionsgruppen kommit till en större överenskommelse och att de gör något åt de sämst ställda pensionärerna. Tyvärr når inte överenskommelsen fram i flera delar. Det är positivt att man sätter ner foten om premiepensionen och pensionsåldern, men en befogad oro för låga pensioner kommer att finnas kvar lång tid framöver.

Premiepensionen
- Det är positivt att politikerna tar tag i de problem vi sett inom premiepensionssystemet, man ska inte kunna bli lurad på sina pensionspengar av oseriösa företag. Möjligheten att inom premiepensionen fortsatt kunna välja mellan flertalet fonder är viktig, huvudsaken är att pensionsspararna ska kunna känna sig trygga i sina val eller icke-val. Däremot bör man vara försiktig med statlig inblandning i premiepensionen.

Pensionsåldern
- Det är på tiden att politikerna kommit överens om successivt höjda åldersgränser för uttag av pension. I sammanhanget är det viktigt att angränsande trygghetssystem såväl som tjänstepension och LAS följer med upp i åldrarna. Andra väsentliga bitar handlar om att förenkla för en andra karriär sent i livet och att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.

Förstärkt grundskydd
- För de sämst ställda pensionärerna betyder ett förstärkt grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg ett klart välkommet tillägg i plånboken. Detta är särskilt viktigt för de äldsta, ofta ensamstående, pensionärerna som i praktiken har liten möjlighet att förbättra sin ekonomi idag. För att bostadstillägget ska matcha hyran i en nyproducerad tvåa krävs dock att dess tak höjas till cirka 8000 kronor per månad.

Än mindre lönsamt att ha arbetat
- Redan idag har de näst sämst ställda pensionärerna - som arbetat i vården, skolan eller på verkstadsgolvet - bara 500-1000 kronor mer i plånboken än en garantipensionär. Ett höjt grundskydd innebär därmed att det sannolikt blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat ett helt liv. För många av dessa äldre idag, troligen nära hälften av landets pensionärer, finns inga förslag till förbättringar. Det är heller inte säkert att ovan nämnda yrkesgrupper i framtiden orkar eller tjänar på att jobba längre upp i åren.

Befogad oro för låga pensioner även i framtiden
- Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och inte klarar av att betala ut vettiga pensionsnivåer ens efter ett långt arbetsliv. Mycket talar för att pensionerna också i fortsättningen kommer att utvecklas svagare än exempelvis löner och hyror. Från SPF Seniorerna beklagar vi att ansvariga politiker inte har tagit tag i detta och föreslagit förändringar i inkomstpensionssystemet. För det är den allmänna pensionen som blir klart lägre än förväntat, just den del av pensionen som politiken bestämmer över och borde ta sitt ansvar för.
- Detta betyder att vi de närmaste 20-30 åren, minst, kommer att ha många äldre som tvingas leva på marginalen efter ett långt arbetsliv. Den oro och otrygghet kring att leva på en låg pension som finns bland dagens och framtidens pensionärer är befogad och förändras inte nämnvärt med dagens förslag.


För mer information, kontakta Anna Eriksson, pressekreterare SPF Seniorerna: 0706-606 993

Observera att detta är SPF Seniorernas initiala kommentarer till pensionsuppgörelsen den 14 december 2017, dessa kan komma att justeras när alla detaljer I förslagen presenterats I sin helhet.