Fördelaktigt att jobba vidare efter 65

Nya siffror från SPF Seniorerna visar att det är klart fördelaktigt att jobba vidare efter 65 års ålder. Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar i Expressen.

I en kommentar till Expressen säger förbundsordförande Eva Eriksson: "Det är viktigt för seniorer att känna att samhället tar tillvara kompetens och erfarenhet så man kan jobba vidare. Det är många som inte orkar jobba vidare men en stor grupp vill vara med och tillföra samhället. De sociala aspekterna är enormt viktiga. Det kan innebära ett stort avbräck att lämna sin arbetsplats och för många väntar ensamhet. Samhället tjänar på att fler håller sig friska och mår bra."

Läs hela artikeln och se de ekonomiska fördelarna med att jobba vidare här