SPF Seniorernas ledning i möte med Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund

Pensionsåldern måste höjas, sa Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund då han träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström.

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande, Göran Hägglund, Pensionsmyndighetens ordförande och Peter Sikstrom, SPF Seniorernas generalsekreterare

Eftersom medellivslängden ökar med ca 3,5 timme varje dygn kommer pensionssystemet i längden att urholkas.