Vårbudgeten: Bra med sänkt skatt, men höjt bostadstillägg och måltidssatsning i omsorgen saknas

Förbundsordförande Christina Rogestam om regeringens vårbudget: bra med sänkt skatt, men höjt bostadstillägg och måltidssatsning i omsorgen saknas.

SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam om regeringens vårbudget:

- Det är positivt att regeringen för en kort tid sedan aviserade att ett andra steg i skattesänkning på pensionsinkomster kommer i höstbudgeten. Men även efter en sådan skattelättnad kommer över hälften av landets pensionärer att betala högre skatt än löntagare. Pensionärer med lägst inkomster berörs inte av skattesänkningen, för dessa skulle en höjning av bostadstillägget vara mycket välkommen.

- I den vårbudget som presenterades idag saknas däremot satsningar som berör seniorer. Trots att det brådskar så finns ingen höjning av bostadstillägget med, vilket framförallt skulle ha underlättat för ensamstående kvinnor med låga pensioner. Vi hade också önskat riktade satsningar för att höja kvaliteten på måltiderna inom omsorgen. Så sent som igår kom en rapport om att 40 000 äldre inom omsorgen lider av undernäring och ytterligare 100 000 ligger i riskzonen.