Nya Eurostat-siffror: Nästan var femte pensionär i Sverige under gränsen för risk för fattigdom

Nya siffror från Eurostat visar att nästan var femte pensionär i Sverige lever under gränsen för risk för fattigdom. Oacceptabelt enligt SPF Seniorerna – pensionssystemet garanterar inte ekonomisk trygghet och måste förändras.

Både andelen och antalet svenska pensionärer som lever under EU:s gräns för risk på fattigdom (60 % av medianinkomsten, ca 12 100 kr/mån) ökar. Det visar färska siffror från Eurostat (EU-kommissionens statistik). Samtidigt är trenden de senaste 10 åren snarare den motsatta i övriga nordiska länder och för genomsnittet i EU:s 27 medlemsländer (28 stycken från år 2014).

Enligt Eurostats siffror lever idag 355 000 svenska pensionärer under EU:s gräns för risk för fattigdom, det är en ökning med drygt 40 000 personer från förra året. Som andel av befolkningen som är 65 år och äldre lever 18,2 procent av seniorerna i Sverige under gränsen, en ökning från förra årets 16,5 %. Det innebär att nästan var femte pensionär i Sverige lever under denna gräns, merparten är kvinnor.

I åldersgruppen 75 år och äldre är siffrorna ännu högre: 25,4 procent lever under EU:s gräns för risk för fattigdom. Också bland de äldsta är kvinnor överrepresenterade – nära var tredje kvinna som fyllt 75 år har inkomster under fattigdomsgränsen.

Vad tycker SPF Seniorerna?

- Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet idag eller i framtiden. SPF Seniorerna anser att pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet, säger Christina Rogestam ordförande för SPF Seniorerna.

Läs mer här