Christina Rogestam: Obegripligt att återinföra särskild löneskatt för seniorer

Regeringen meddelade igår att den avser återinföra den särskilda löneskatten för de som är 65 år och äldre, löneskatten är dessutom högre nu än i tidigare förslag. SPF Seniorerna menar att detta är helt fel väg att gå, det kan dessutom leda till lägre pensioner för alla.

A collection of textile samples lay spread out on the table - Samsa was a travelling salesman - and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather.