SPF Seniorerna kräver åtgärder för att lösa bristen på bostäder för äldre

Fyra av tio kommuner i landet rapporterar brist på särskilda boenden för äldre, och närmare en tredjedel av kommunerna saknar helt seniorbostäder. – Det är orimligt att äldre ska tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en intervju med tidningen Hem & Hyra.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Det behöver sättas press på kommunerna att leva upp till sitt uppdrag, med tydliga regler för ansvarsutkrävande. De som inte levererar bör få långt högre viten än i dag.
– De har ju haft många decennier på sig att planera för detta. Vi menar att det bör införas nationella kvalitetskrav inom omsorgen så att omsorgens kvalitet och tillgången till densamma både blir bättre och mer likvärdig över landet. Det är tydligt att nuvarande förfarande inte fungerar, säger Eva Eriksson.

En del av lösningen vore att staten klev fram i en mer aktiv roll, och hindrar att kommunerna använder äldreomsorgen som sparbössa. 
– Det måste till förändringar i strukturer, ansvar och medicinsk kompetens. Nu krävs krafttag i alla led för att samhällskontraktet ska kunna återupprättas i äldreomsorgen, säger Eva Eriksson.

Klicka här för att läsa artikeln i tidningen Hem & Hyra