Kommuner saknar bostadsplan för äldre

Humana släpper idag sin årliga tillgänglighetsbarometer i samarbete med SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. I rapporten framkommer att en fjärdedel av Sveriges kommuner saknar en bostadsförsörjningsplan för äldre.

Det är känt att både antalet och andelen äldre ökar. Att en fjärdedel av kommunerna saknar en plan för seniorers boende är därför oklokt och i värsta fall oansvarigt, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

I undersökningen ställs ytterligare 19 frågor till kommunerna för att undersöka i vilken utsträckning som kommunen är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. De enskilda kommunernas svar på samtliga 20 frågor om tillgänglighet har poängsatts och kommunerna har rankats utifrån sina poäng. Den kommun som toppar tillgänglighetslistan är Borås. 

I rapporten lyfts åtta förslag till åtgärder som kommunerna bör genomföra. Dit hör övergripande planeringsfrågor, såsom att ha en särskilt ansvarig tjänsteman med rapporteringsansvar för dessa frågor, men också praktiska frågor, såsom tillgänglighet till badplatser och idrottshallar.

Klicka här för att ta del av hela Tillgänglighetsbarometern

Klicka här för att se hur tillgänglig din kommun är

Klicka här för att läsa rapporten