SPF Seniorerna välkomnar påbyggnadsbonus, men förutsätter fler åtgärder

SPF Seniorernas bostadssakkunnige Fredrik von Platen välkomnar att regeringen vill införa en påbyggnadsbonus som ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad, men förutsätter att fler åtgärder genomförs som leder till fler tillgängliga bostäder

  • Fredrik von Platen

Regeringen aviserade den 14 mars att den vill införa en påbyggnadsbonus  som ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad.

SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, Fredrik von Platen, kommenterar:

- Det är bra att regeringen föreslår stöd för påbyggnad av befintliga bostadshus – i första hand riktat till de hus som saknar hiss. Det ger förutsättningar att göra bostadsområden mer tillgängliga och ger oss seniorer fler bostäder att åldras i. Att förtäta befintliga bostadsområden gör att servicen kan bibehållas, vilket gynnar oss äldre.

- SPF Seniorerna förutsätter att den aviserade påbyggnadsbonusen täcker kostnaden för hissinstallation i hus som idag saknar sådan. I Finland har det visat sig att ökad tillgänglighet genom hissinstallationer har avlastat kommunernas äldreomsorg. Det aviserade investeringsstödet kommer att bli värdefullt både för den enskilde senioren och för samhället i stort.

SPF Seniorerna har låtit undersöka kostnaderna för efterinstallation av hiss och funnit att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Genom efterinstallation av hiss blir boendet mer tillgängligt och kan senarelägga behovet av hemtjänst och flytt till särskilt boende. Den samhällsekonomiska vinsten inträder redan då en (1) senior (65 år eller äldre) i ett trapphus kan senarelägga flytt till särskilt boende med mer än ett och ett halvt år eller mer.

Läs SPF Seniorernas rapport  om samhällsekonomiska vinster genom efterinstallation av hiss och fler tillgängliga bostäder:

För mer information, kontakta Fredrik von Platen, sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna: 070–314 93 91 eller fredrik.vonplaten@spfseniorerna.se