Fredrik von Platen: ge äldre incitament att flytta

Fredrik von Platen, sakkunnig bostadsfrågor, skriver i Dagens Samhälle tillsammans med bl a Villaägarna, om olika lösningar som kan underlätta för äldre att skaffa en bättre anpassad bostad

Representanter för SPF Seniorerna, Villaägarna, Boinstitutet och Quattroporte skriver i Dagens Samhälle: Många äldre upplever att deras boende inte längre passar livssituationen. Följande lösningar skulle kunna förbättra för äldres bostadssituation:
- Bygg fler bostäder för äldre i olika upplåtelseformer.
- Se över flyttskatterna
- Underlätta för äldre att få lån
- Öka utbudet av hyresrätter med rimlig hyra

Läs hela artikeln här