Referat 2021

Lördagen 19 februari höll SPF Höstglöd sitt årsmöte i Bro föreningsgård. Vice ordförande Thomas Frid hälsade de samlade medlemmarna välkomna och höll parentation över de medlemmar som avlidit under året.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Olof Wiberg och till sekreterare valdes Agneta Jacobsson. Det senaste verksamhetsåret har föreningen varit utan ordförande och ingen hade nappat på valberedningens värvningsförsök till detta årsmöte heller. Föreningens framtid diskuterades. Den består ju i alla fall av 180 medlemmar. Någon borde kunna bli ordförande. Beslutade att fortsätta sökandet ytterligare en tid.

Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe och smörgåsar. Under kaffet såldes lotter med fina vinster.

De avgående styrelseledamöterna Thomas Frid och Agneta Jacobsson avtackades med blommor och gåvor. Sven-Olof fick även en bukett som tack för att han ledde dagens förhandlingar. Styrelsen som även svarade för dagens förplägnad tackades med en applåd.

Tillägg: En ordförandekandidat har hittats efter årsmötet och det blir ett extra årsmöte 31/3.

AJ