Månadsmöte jan 2019

Månadsmöte i Lokrume Bygdegård 2019-01-19.
Underhållning av Chrille Lundin som berättade
om sin tid hos Lakotastammen.
Rituella danser kommer också att framföras.