Kroppkakor

SPF Seniorerna Höstglöd

Dags för kroppkakefest i Väskinde Bygdegård, lördag den 30 oktober klockan 12.00.
Kostnad 80 kronor. Vi äter Barbros goda kroppkakor, köper lotter och roar oss.

Ove Björkander spelar och sjunger för oss under eftermiddagen

Bjud gärna med en vän. Anmälan senast onsdag den 27 oktober till
Barbro Annas telefon 073-760 56 51.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!