Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte i Bro Föreningsgård
lördag den 25 februari klockan 13.00

Kaffe och smörgåstårta serveras.
Anmälan till Ing-Britt 076-212 10 62
senast 20 februari.

Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan för
utskrift 2 veckor innan årsmötet.
Styrelsen


Årsmöte i Bro Lördag den 25 februari kl. 13.00

1_Kallelse till årsstämma 2023-02-25
2_Förslag till Föredragningslista 2023
3_Verksamhetsberättelse Höstglöd
4_Resultat & Balansrapport
5_Revisionsberättelse
6_Verksamhetsplan tas fram av nya styrelsen
7_Resultat 2022 och budget för 2023
8_Valberedningens förslag 2023
9_Årsmötersprotokoll 2022.pdf
10_Extra Årsmöte protokoll.pdf
11_Årsmötesprotokoll 2023