Föreningens stadgar

Föreningens stadgar 2022 som fastställs vid årsmötet 2022.