Avtackning vid årsmötet

Vid årsmötet 2017 avtackades avgående ledamöter