Månadsmöte i Hejnum Kallgate

Månadsmöte i Hejnum med information av Länsstyrelsen och besök i Hejnum Kalgate