Höstglöds Styrelse 2024

Styrelsens sammansättning

Personbild

Vanja von Corswant

Ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Annelie Sandell

Sekreterare

Personbild

Astrid Torndahl

Kassör

Personbild

Ing-Britt Kolmodin

Ledamot i Styrelsen

Personbild

Thomas Frid

Hemsidesansvarig, Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnar Hansson

Ledamot i styrelsen

Personbild

Claes Kindmalm

Ledamot i Styrelsen

  • Tel:
  • Epost: