Höstglöds Styrelse

Styrelsens sammansättning

Thomas Frid

Webredaktör Registeransvarig

Agneta Jacobsson

Sekreterare

Astrid Torndahl

Kassör

Valle Olofsson

Ledamot i Styrelsen

Ing-Britt Kolmodin

Ledamot i Styrelsen

Vanja von Corswant

Styrelseledamot