Höstglöds Styrelse

Styrelsens sammansättning

Marie Louice Riikonen

Ordförande

Annelie Sandell

Sekreterare

Astrid Torndahl

Kassör

Vanja von Corswant

Vice Ordförande

Valle Olofsson

Ledamot i Styrelsen

Ing-Britt Kolmodin

Ledamot i Styrelsen

Webbansvarig