Studiebesök på Kokoloko

Välkomna på Studiebesök

Studiebesök
Onsdag 18 november kl. 13.00, besöker vi Hotell Kokoloko.
Vi får en rundvandring i lokalerna med guidning av Jessica Pettersson.
Vi avslutar med eftermiddagskaffe.
Anmälan till Agneta 073-404 60 01 eller Barbro 073-760 56 51
senast 15 november
Välkomna till en trevlig eftermiddag.

 
 

 

 
What do you want to do ?
New mail