Valberedningen 2021

Medlemmar i Valberedningeb

Vanja von Corswant

Valberedningens Ordförande

Ing-Britt Kolmodin

Ledamot Valberedninge

Ingrid Brisåker

Ledamot Valberedningen