Valberedningen 2023

Medlemmar i Valberedningeb

Ingrid Brisåker

Ledamot Valberedningen

Ingrid Brisåker ,Ordförande

Ingrid Smitsarve, Ledamot

Barbro Annas, Ledamot