Årsmöte 2023 i Bro

Kallelse till årsmöte i Bro

Välkomna till årsmöte lördag den 25 februari
klockan13.00 i Bro Föreningsgård.

Kaffe och smörgås serveras.

Årsmöteshandlingarna finns för utskrift
på hemsidan en vecka innan årsmötet.
Styrelsen