Boule 2019

Boule spelas på banorna i Bro under sommarhalvåret och
på Almedalens banor på P18 under vinterhalvåret.
Se Kalender

 Kalender.pdf

Avgifterna gäller för boulespel i Höstglöd 2019
Årsavgift till SPF Höstglöd 250 kr.
Invänta inbetalningskort under januari från SPF Seniorerna
Betalas senast 28/2

Avgift till Almedalens Boule
Helår 600 kr. Betalas senast 31/1
Våren. 375 kr.Betalas senast 31/1
Hösten. 275 kr Betalas senast 30/9

Pg. 4444401-6

Spel enstaka gånger under perioden kostar
40 kr per gång och betalas i kafeterian