MedlemsskapHuvudmedlem:
Varje medlem i SPF Seniorerna är huvudmedlem i en lokal förening. Årsavgiften i vår förening är 250 kr varav kr går till vår förening, övrigt till distrikt och förbund. Den ska betalas med det inbetalningskort som förbundet skickar ut i början av varje år. Där finns ditt OCR-nr och BG-nr 505-1743, det är viktigt att dessa används så att din betalning registreras just på dig. Är ni två medlemmar i familjen måste separata inbetalningar göras eftersom OCR-numret är personbundet.
För nya medlemsansökningar som tillkommer efter 1 oktober gäller årsavgiften för resten av året samt hela nästkommande år.

Som medlem får du
- SPF:s medlemstidning SENIOREN
- SPF:s medlemskort som berättigar till många rabatter
- Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar i Skandia

Vänmedlem:
Är man huvudmedlem med full betalning i en förening kan man vara vänmedlem i en eller flera andra SPF-föreningar och då betala en lägre avgift dit. Avgiften för vänmedlemmar i vår förening är 100 kr per år. Inbetalningskort får man av vår förening vid anmälan.

Telefonnummer och mejladress:
Meddela oss om du byter mejladress eller telefonnummer. Skicka ett mejl till exp@spfseniorerna.se eller ring expeditionen tel 08-580 274 20

Förmåner:
Vårt förbund har förhandlat fram en del förmåner för medlemmarna och framställt ett medlemskort. Information om förmåner finner du i SENIOREN och här på hemsidan. Läs också om våra lokala förmåner som vår förening förhandlat fram, de kan hämtas på expeditionen eller läsas under fliken Förmåner eller tryck HÄR

KOM IHÅG ATT BETALA AVGIFTEN I TID!