Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Gerd Viberg

Folkhälsa/Friskvård, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Annelie Sandell

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Astrid Torndal

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Thomas Frid

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Annas

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Personbilden är ej tillgänglig.

Elsie-Marie Kindmalm

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Claes Kindmalm

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Sune Gomander

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Dahlström

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Ing-Britt Kolmodin

Utbildningsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Vanja von Corswant

Valberedning ordförande