2023-03-24 Föredrag av Ulf Magnusson,  "Världsutställningen 1923 - det försenade kalaset"

Med hjälp av ett album med hundra år gamla professionellt tagna kort från utställningen, ville Ulf förmedla "en bild av det obegripliga": Att bygga och, endast för några månader, driva samt därefter riva rubbet. Med en befolkning på ca 250-tusen, lyckades man på några månader få 4,2 milj. besökare. Och skapa ett ansenligt underskott.
Läs Ove Sjöstrands referat nedan.

Ove Sjöstrand:

Ulfs föredrag var som vanligt medryckande. Tillhör du de som kan somna på ett föredrag, då kan jag rekommendera Ulfs föredrag. Du somnar garanterat inte!

Han berättade om Världsutställningen och tillkomsten av Liseberg 1923.

Den stående repliken efter varje bild var ”Kan ni tänka er att alla dessa byggnader revs redan 6 månader efter utställningen”, det var ingen i publiken som kunde förstå logiken i det.

Ulf visade en flygbild som sammanfattar hans två stora intresse "Foto och Flygning" (till höger om piloten).

Den visar en gammal bild över utställningsområdet och motsvarande bild idag.

Han visade också en bild från höjden ovanför Korsvägen där det finns ett gammalt fundament, Ulf frågade vad vi trodde det var för något. Han fick tjugo svar från initierade åhörare som samstämmigt svarade en station för linbanan.

Det var dock en fråga som Ulf förväntade sig tjugo felaktiga svar på, när han berättade att det var grunden till ett fyrtorn med vidhängande utsiktsområde.

Linbanan som mycket riktigt gick från utställningsområdet landade däremot vid Näckrosdammen. Därifrån kunde man sedan ta en bergbana upp till fyrtornet.

Inte ens detta fyrtorn fick glädjen att stå kvar utan revs strax efter att utställningen stängt.

På den tiden gick spårvagnarna längre upp emot Götaplatsen innan de svängde ner mot Södra Vägen på Berzeliigatan.

Kongresshallen låg kvar på Liseberg till någon gång på 1970-talet då den brann ner.

Premiären  för Kongresshallen var att Albert Einstein höll sin Nobelföreläsning där den 11 juli 1923 efter att ha fått priset 1921, men inte kunnat hämta det förrän 1922 då han var i Japan när han fick priset.

Liseberg invigdes i samband med världsutställningen, och tiden var nog knapp att få det färdigt till öppningen, med tanke på att Berg-och Dalbanan inte ens var helt färdigbyggd, men ändå öppnades för åkturer. Som framgår av bilden hade byggjobbarna inte ens hunnit städa undan brädhögarna vid ingången.

Ove Sjöstrand

Tex och bild: Ove Sjöstrand 

Kommentar: 

Olle Lindkvist påpekade att den lärdom man tagit från 1923, var att till jubiléet 2023 sprida ut firandet under längre tid och med många, men mindre kapitakrävande aktiviteter. Sålunda har vi under två år kunnat fira med "Göteborg 400 år, Cava Brut Nature Reserva". Och hoppas så kunna göra året ut.

Inbjudan till föredraget.

Inlägg 2023-03-30 : Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com