Härryda kommuns "Anhörigstöd" våren 2022. Kan beröra dig, eller någon i din närhet.

Berör det inte dig? Tänk efter! Det kan vara aktuellt för någon du känner. Någon som är så uppe i sin situation att hon/han inte orkar tänka på sig själv. Där kan du göra en insats! Läs mer nedan! Uppdaterad 2022-01-19.

  • https://www.harryda.se/4.124fd5f4139f22e498f800018812.html

Hej,
Nu är vårens program tillgängligt på vår hemsida. Programmet planerades innan den senaste utvecklingen av Coronapandemin, men vi hoppas att vi inte ska behöva ställa in några av aktiviteterna. Hoppas att du hittar något som intresserar dig och att vi ses under våren.

Varma hälsningar Marie och Sara

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Programmet omfattar: -MÖTESPLATSER, -SAMTALSGRUPPER, -DIGITALA FÖRELÄSNINGAR, -FÖRELÄSNINGAR, CIRKLAR OCH KURSER. -TEATERFÖRESTÄLLNING, -HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER MM

Läs hela programmet HÄR

Separata inbjudningar till vissa angelägna sammankomster.

LÅT OSS PRATA OM SORG

HUR SÖRJER MAN, PÅ RIKTIGT?

VAR ÄR MIN MAN? -när det otänkbara händer

SAMTAL OM LIVET

Utbildning för anhöriga i demenssjukdomar

På kommunens hemsida finns en fullödig förteckning av vad anhörigkonsulenterna erbjuder under vårterminen (och eventuella justeringar efterhand). HÄR.

Mina personliga reflexioner:

Berör det inte dig? Tänk efter! Det kan vara aktuellt för någon du känner. Någon som är så uppe i sin situation att hon/han inte orkar tänka på sig själv. Där kan du göra en insats!

Alla bär vi på olika erfarenheter, men jag kan tänka mig att "Utbildning för anhöriga i demenssjukdomar" berör ett ämne som man inte vill erkänna öppet. Tvärtom gör man allt för att försöka dölja tillståndet. Detta är absolut en situation där man behöver hjälp från sidan.

Värdet med aktiviteterna då man drabbas av sorg är uppenbara, och man skall inte underskatta vikten de hälsofrämjande aktiviteterna.

Så till alla medlemmar: Detta är en så värdefull verksamhet i kommunen att det är synd om de som är i behov av den, inte blir informerade. Här kan du hjälpa till.

Bengt G Bengtsson

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )