Arbetet för att lindra ofrivillig ensamhet inom SPF Seniorerna

Med ett mycket tungt år bakom oss är det viktigare än någonsin att göra allt vi kan för att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering. På förbundets hemsida framgår vilka hjälpmedel som står till buds. Läs mer nedan.

 • BIld av Lindee Knowles från Pixabay

För hunden gäller följande:

För hästen följande:

För människor finns ingen motsvarande lagstiftning.

Och det skall vi naturligt vis vara glada för. Vi är ju enskilda individer och har vår frihet att ordna våra liv själva.

Men den friheten kan också resultera i att vi hamnar utanför en social gemenskap, utan dagliga kontakter med vare sig släkt eller vänner.

Nyligen läste vi följande artikel i GP:

Kan det vara så att sonen nu ångrar att han inte slog en signal till sin mamma varje morgon för att kolla läget? Och varför inte också en på kvällen?

Men alla har ju inte anhöriga som hör av sig. Och som inte heller har hemtjänst som kollar upp läget dagligen.

Här kan vi som förening/medmänniskor göra en insats. För detta har projektet Inte Ensam tagit fram en manual, som beskrivs i denna video.

 •  

  Projektet har haft en "Uppföljnings- och inspirationskonferens" som framgår av denna video:.

 •  

  På förbundets hemsida finns all information om projektet under fliken

  Arbetet för att lindra ofrivillig ensamhet inom SPF Seniorerna

   

  Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )