Vaktombyte i KPR - Birgitta Jernström förklarar

Med anledning av inlägget "KPR vaktombyte 2020-2021", vill Birgitta Jernström göra några kompletteringar. Likaså kommer några Facebook-kommentarer. Läs mer nedan.

Beträffande inlägg: KPR vaktombyte 2020-2021. Agneta Ehrenborg tar över efter Birgitta Jernström. (16 februari 2021)

Inlägget har rönt mycket uppmärksamhet, även utanför föreningen. På Facebook har det i skrivande stund nått över 3560 personer, med 247 interaktioner och 33 "gillamarkeringar".

Birgitta Jernström vill förtydliga inlägget:

Lagarbete

 

Vilken överraskning!

 

Att arbeta i KPR är ett lagarbete med chans till helt nya erfarenheter och kunskap.

Jag har under sex år skrivit åtskilliga utkast som vi (PRO och SPF i KPR) läst tillsammans, ändrat och förbättrat. Våra gemensamma skrivelser har därför alltid varit förankrade. Under Kersti Lagergrens ordförandeskap fick vi möjlighet påverka agendan så att våra prioriterade frågor tex biståndsbedömning och äldrebostäder kunde bearbetas.

Jag vill även tacka Marianne Ambjörn för hennes stora kompetens i geriatriska frågor men även Gerd Hallin för uppföljning av tablettgenomgångar med våra Vårdcentraler i Härryda. Kanske har lårbensbrott förhindrats? Bo Axelssons stora kompetens och pedagogiska förmåga gällande SOL och inte minst " skälig och god" har varit ovärderlig. Tack också alla PROare ingen nämnd och ingen glömd för mycket konstruktivt samarbete och även tack till alla våra kunniga politiker i rådet.

Tina Forsgren och Carina Fransson med sina stora engagemang och alla deras medarbetare, som arbetar dagligen med våra behövande äldre i kommunen, är vår viktigaste äldreresurs i Härryda. Vi har gemensamt påverkat varandra vilket varit utmanande och fruktsamt.

Bäste Zeljko Skakic utan ditt eminenta stöd vid framtagning av grundstatistik gällande befolkningsutveckling av 65+ hade kommunens prognosmodell inte kunnat påverkas. Du har möjliggjort detta genom framtagning av grundfakta.

Utan en sammanhållande sekreterare fungerar inte en så komplex enhet som KPR. Härryda kommun har försett oss med dig Dragana Mrdja. Stort stort tack!

Stort tack till även till alla andra som vid möten genom åren bidragit till vårt arbetsresultat i Härryda kommuns KPR.

Birgitta

 

Jag kan inte undanhålla några kommentarer från Vintergäckens Facebooksida.

                       

 

Bengt G Bengtsson

 (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)