KPR vaktombyte 2020-2021. Agneta Ehrenborg tar över efter Birgitta Jernström

Vaktombyten kan vara festliga tillställningar. Att Birgitta vid årsskiftet överlämnat ansvaret för KPR till Agneta, har dock passerat utan parader. Agneta, Ingelie Andreasson och Tom Åberg, svarar nu för att driva de viktiga äldrefrågorna vidare. Läs mer nedan.

Kommunens Pensionärsråd (KPR) har till uppgift att påverka samhällsapparaten så att de äldres rätt tillvaratas.

 

INSTRUKTION FÖR PENSIONÄRSRÅDET, ledamöter i pensionärsrådet, med kontaktuppgifter, samt hanterade ärenden och yttranden framgår under fliken KPR / Hälsa .

Jag tvekar inte att säga att KPR är den viktigaste kommittén vi har i Vintergäcken. Genom samarbetet mellan olika pensionärsorganisationer och politiker, har vi möjlighet att påverka hur Härryda kommun hanterar äldrefrågorna. Ett samarbete som gagnar alla äldre i kommunen. 

Medverkan i KPR innebär ett omfattande arbete med att läsa rapporter, budgetförslag, översiktsplaner och detaljplaner m.m. Samt att sammanfatta och lämna synpunkter.

De som representerar Vintergäcken i KPR 2021 är:

                   Agneta Ehrenborg är Mölnlyckebo sedan 1975 och har varit verksam som gynekolog i Kungsbacka de senaste 30 åren. (Sammankallande)
Ingeli Andreasson har bott i Mölnlycke sedan 1969, med något kortare avbrott. Hon är fortfarande verksam som läkare på en vårdcentral i Kungsbacka. Ny i KPR 2021.
Tom Åberg är Mölnlyckebo sedan barnsben. Efter att ha arbetat som läkare inom barn och ungdomspsykiatri i Östersund, är han nu åter i sitt föräldrahem i Wendelsbergsparken.

Birgitta Jernström, som varit Vintergäckens representant i KPR sedan 2015, har beslutat sig för att dra sig tillbaka. 

                                                                                

Birgitta är ekonom i botten. Hon har verkat inom SKF och Göteborgs Universitet, med topp-befattningar på ekonomisidan. Där har hon haft nytta av sitt siffersinne, analysförmåga och förmågan att kondensera omfattande utredningar, bokslut och budgetar till ett par A4-sidor. Detta, parat med ett avundsvärt mått av envishet och självförtroende, har gjort att även stora egon fått krypa till korset. Egenskaper som kommit väl till pass också i KPR-samarbetet.

Tidigt insåg Birgitta att kommunen inte hade en riktig verklighetsbild, då det kom till äldrevården. Bland alla uppdrag inom KPR är därför arbetet med befolkningsstatistiken det viktigaste. Ett arbete som "gått i mål" med inlägget Så här är det! Gilla det eller gilla det inte!  (Oktober 2020).

Att säga att arbetet "gått i mål" är att grovt överdriva. Egentligen är det så att man bara kommit till startlinjen. Det är nu, när verkligheten ligger blottad, som arbetet med att finna boenden av varierande slag börjar.

Det är ingen överdrift att säga att Birgitta lagt en god grund för sina följare. Nu ankommer på oss övriga medlemmar att stötta Agneta, Ingeli och Tom med tips och uppmuntran i den kommande utmaningen.

Jag vet att Birgitta också är stolt över sitt arbete med att få till rimliga avgifter för larmtjänsterna. Månadsavgiften för larm låg på 237 kr med en höjning till 390 kr i budgeten. Resultatet blev att avgiften sänktes till 195 kr! 

KPR:S skrivelse "Till Kommunfullmäktiges sammanträde 27 feb 2020". Re: Larmavgifter

Kersti Lagergren (M), Ordförande i KPR sammanfattar Birgittas arbete i KPR:

Birgitta Jernström har varit ledamot i Härrydas KPR (Kommunala Pensionärsrådet) sedan 2015, och dess vice ordförande de senaste 2 åren. När jag blev ordförande i rådet slutet 2016 insåg jag snart hur aktiv och påläst Birgitta var - och hon förväntade sig att jag skulle hålla jämna steg med henne...! (Inte möjligt).

För att sätta sig in i kommunens verksamheter för äldre, dess planer, budget och verksamhetsberättelser, har Birgitta genom åren grottat ner sig i (hennes egna ord) i stort sett alla kommunens tunga dokument som har med ekonomi och 65+ att göra. (Ett hästjobb!)

Mellan de ordinarie KPR-mötena har ledamöterna från de båda pensionärsorganisationerna haft överläggningar om... ja, det vet jag inte eftersom jag inte deltar i dessa sammankomster. Men jag har uppfattat att samarbetet har fungerat mycket bra och man har i stort sett varit överens om vilka frågor som ska drivas.

Behovet av bostäder anpassade för äldres behov har varit i fokus under de senaste åren och det har varit en stående punkt på KPRs agenda sedan Birgitta blev vice ordförande. Zeljko Skakic, kommunens statistiker, har Birgitta haft sina duster med, för att få honom att inse att han måste ändra vilka år och hur många år han baserar kommunens statistik för äldre på. Till slut gav Birgitta upp och tog med benägen hjälp fram egen statistik för att bevisa det som skulle bevisas.

Vid ett av kommunens dialogmöten med byggföretag, höll Birgitta ett uppskattat anförande om hur man ska anpassa bostäder för äldre för att förhindra olika typer av vanliga skador. Detta har sedan blivit till ett dokument som kan vara till hjälp vid bostadsplanering.

Under årens lopp har jag lärt mig tre saker:
Ringer Birgitta och säger "har du tid 5 minuter" så är samtalet slut efter 45. (Det beror ibland på att vi kommer in på andra trevliga spörsmål)
Det Birgitta säger med emfas stämmer; Kersti, ANVÄND OSS! SPF och PRO kan bidra mycket till att förbättra för kommunens äldre. Kommunen behöver inte göra allt.
Engagerade pensionärer med driv och en outsinlig energi ger en vitaminkick till vilken församling som helst, vilket Birgitta är ett strålande bevis på.

Tack Birgitta - du har gjort en fantastisk insats!

Kersti Lagergren (M)
Ordförande i KPR

 

Vem kan väl vara mer lämpad att beskriva Birgittas övriga arbete inom föreningen än Gunnar Häggström:

Birgitta Jernström har varit ledamot i SPF Seniorerna Vintergäckens styrelse under 2012 – 2020, d v s under 9 år varav 7 år under min tid i styrelsen.

De fyra första åren var Birgitta kassör och under den tiden styrde hon upp våra ekonomirutiner på ett föredömligt sätt. På hennes initiativ gjorde vi också om vårt ekonomisystem så att vi bland annat kunde skicka egna OCR-fakturor med automatisk betalningsregistrering. Den möjligheten försvann tyvärr när förbundet bytte medlemsregistersystem. Birgitta var mycket noga med att vår verksamhet skulle skötas korrekt, så att vi inte vid en eventuell skatterevision skulle kunna få några anmärkningar.

Birgitta valdes till revisor i SPF Bohusdistriktet 2014 – 2016 och under de tre åren lade hon ner ett mycket stort arbete för att få korrekt ekonomisk redovisning.

Under tiden 2015 – 2020 har Birgitta varit ledamot i det kommunala pensionärsrådet, KPR, som framgår ovan. 

Tack Birgitta för ett stort, kunnigt och engagerat arbete för SPF Vintergäcken.

Gunnar Häggström
(ordförande i SPF Vintergäcken 2003 - 2018)

 

 

Vi stämmer alla in i Kersti och Gunnars formulering:

Tack Birgitta för ett stort, kunnigt och engagerat arbete för SPF Vintergäcken, - du har gjort en fantastisk insats!

Och så önskar vi Agneta, Ingeli och Tom, LYCKA TILL

Tillägg 2021-02-18 Läs också "Vaktombyte i KPR - Birgitta Jernström förklarar" LÄNK

 

Bengt G Bengtsson

(0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)