Härryda kommun: Anhörigstödets höstprogram, kompletterat

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Covid påverkar såklart också anhörigstödets verksamhet. Se nedan vilka aktiviteter som erbjuds.

Härryda kommun:

Hej,

Hösten närmar sig och det är dags att presentera Anhörigstödets höstprogram.

Hela programmet finns under fliken "Aktuellt program".

Under våren var det flera av våra aktiviteter som ställdes in på grund av Coronapandemin och fysisk distansering och att skydda riskgrupper är fortfarande högst aktuellt. Vi behöver därför vara fortsatt uthålliga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även i höst. Detta påverkar såklart också anhörigstödets verksamhet och vilka aktiviteter vi erbjuder. Höstens program har därför inte samma utbud och vi kan komma att ställa in eller skjuta upp aktiviteter om läget förändras. Anmäl dig gärna i god tid till aktiviteterna så att vi vet om intresse finns att delta.

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att boka ett enskilt samtal med oss anhörigkonsulenter. Samtalet kan ske fysiskt antingen hos oss, utomhus eller någon annanstans. Samtalet kan också äga rum via telefon eller digitalt via t ex Teams eller Skype.

Några exempel på verksamhet:

 

Samtalsgrupp- att vårda sin make/maka eller sambo PDF
Kurs om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa PDF
Walk and talk-promenadgrupp PDF
Hälsofrämjande aktiviteter PDF

Vad är du intresserad av?

Vi skickar också med en länk till en undersökning kring ditt intresse att delta i anhörigstödets verksamhet. Om du inte redan svarat på den så får du gärna göra det. Vi använder underlaget från undersökningen när vi planerar framtida arrangemang och aktiviteter. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

Vänliga hälsningar
Marie och Sara

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)