Information till 75 %, kompl. 18/2 (grönt)

Ja, 75 % (eller >600 medlemmar) kan nås via ett enda gruppmejl! Detta är ett strålande resultat. MEN, är det bra att 25 % av våra medlemmar inte kan ta del av informationen?

Vi informerar två gånger om året med "pappersinformation". All information finns också på vår hemsida. Vi har en omfattande och dynamisk verksamhet, där händelser ständigt tillkommer eller förändras. Där mötesplatser och tider kan ändras mm. Detta innebär att hemsidan uppdateras frekvent (137 ggr under 2018), samt att ett antal gruppmejl distribueras. Vid sidan av Vintergäckens information flyttas allt mer över till internet. Så till exempel kommer inte längre bioinformationen på papper, utan man hänvisar till hemsidan.

Det måste ses som ett problem att vår information inte når ca 200 (25 %) av våra medlemmar.

Men först vill jag säga att vi skall ha all respekt för att flera av de som saknar internet och e-post, gör det av en personlig anledning. Detta inlägg får absolut inte ses som ett utpekande av dessa personer, utan för vad det är: Ett allvarligt försök att ge alla medlemmar (som så önskar) samma möjlighet att få samma information ungeför samtidigt. Att lösa detta med "gammelpost" är inte möjligt.

Nu behöver vi medlemmarnas hjälp att ordna detta! Och det finns inte bara en lösning.

Det kan vara allt från att bara få igång användandet av e-postfunktionen till att ha en personlig budbärare.

Genom samtal med några medlemmar har inkommit en del uppslag.

  Kategori Åtgärd
1 Medlemmar som har internet och mejl, men som inte har rapporterat sin e-postadress till registret. "Supporter" som hjälper till att kontakta medlemmar och komplettera registret.
2 Medlemmar som skulle vilja skaffa utrustning och lära sig hantera e-post och internet "Supporter", som uppmuntrar till utbildning. Se bild 1 och 2.
3 Medlemmar som inte har eller inte vill ha internet. Men som har en "internetansluten" person i sin närhet.  "Supporter" uppmuntrar till att ordna en "Budbärare". En person (någon vän, granne eller en anhörig), som ställer sitt e-postkonto till förfogande och som vidarebefordrar inkommande information.
4 Medlemmar som inte har eller inte vill ha internet. Och som inte har en "internetansluten" person i sin närhet. "Supporter" finner en "Budbärare" bland medlemmarna i Vintergäcken.

"Supporter" = en medlem som gör ett inhopp och hjälper till under en kortare period.

"Budbärare" = en person som under en längre tid informerar "sin" medlem om vad som sker i Vintergäcken.

Förslag:

Steg 1 (Start omgående)

Var och en kontrollerar sina egna uppgifter och därefter att vänner/grannar har anmält sin e-postadress (och mobilnummer). Om inte, försiktigt påpeka detta, så att listan på medlemmar utan e-postadress minimeras ytterligare.

Steg 2 (Start omgående)

Alla funktionärer (cirkelledare, utflyktsledare, reseledare) som handskas med medlemskontakter, kontrollerar och rapporterar om kontaktuppgifterna inte stämmer med matrikeln (medlemsregistret).

Steg 3 (Start, när resultat av steg 1 och 2 genomförts)

Efter uppdatering av registret går ett brev ut till de medlemmar vi saknar e-postadress för. I brevet frågar vi (lite mer utbroderat):

  • Har du internet med e-post och mobiltelefon, även om vi inte har registrerat detta?
  • Har du inte tillgång till internet eller smartphone, men vill lära dig om hur man hanterar internet, (e-post, surfning mm)?
  • Du som inte tillgång till internet eller smartphone, men ändå vill få tillgång till föreningens digitala information. Har du kanske någon anhörig, vän eller granne, som kan ta emot digitalinformation och vidarebefordra till dig?
  • Om du inte har någon som kan ta emot informationen, men ändå vill ta del av informationen, kanske det går att sy ihop en speciallösning åt dig.

I brevet framgår också kontaktuppgifter.

En "Supportergrupp" med frivilliga utses med uppgift att supporta de medlemmar som svarar på brevet.

Steg 4

Efter att steg 3 genomförts och utvärderats, avörs om vi skall gå vidare och kontakta de som inte svarat på brevet.

Kategori 1. Kan åtgärdas omgående.

Kategori 2. Kan uppmuntras att ta hjälp av kommunens service (bild 1 och 2), Vintergäckens kursutbud eller någon annan kursverksamhet. Vid behov kan också Vintergäckens kursutbud utökas. 

Kategori 3. Kan förhoppningsvis lösas vid en första kontakt.

Kategori 4. Denna grupp kan ta lite längre tid att lösa informationsbehovet för. Det kan vara i denna grupp vi kan finna "de ensamma gamla" som uppmärksammats av regeringen och SPF, för särskilda åtgärder se  Stöd emot seniorers ensamhet. 

"Supportergrupp"

Styrelsen har utsett Bengt G Bengtsson (samordnare), Barbro Månsson (registeransvarig) och Britt-Marie Boisen att ingå i gruppen.

Ingrid Timle har anslutit sig som "supporter", men fler behövs.

Ju fler vi är att hjälpa till dess lindrigare blir jobbet. Vi vill ha din hjälp. Kontakta mig, tel 0739 47 27 70, så kommer vi överens om arbetsfördelning.

Varje supporter bör inte ha fler medlemmar på sin kontaktlista än att en uppföljning kan ske.

Vi kommer att ta upp detta på kommande månadsmöten.

Notera också att detta kan vara ett led i friskvården: 

"Sjuksköterskan Hanna Falk kan visa att de som kan använda internet upplever att de har bättre hälsa.

– Vi har sett att det finns ett klart samband mellan en bättre självskattad hälsa och internetanvändning". SR P4 16 januari 2019.

IT-hjälp i kommunens regi.

Bild 1

Bild 2

Tänk vad roligt det vore att kunna säga att vi kan nå 95% av medlemmarna med ett enda gruppmejl. Och med det också kunna ta del av informationen på hemsidan, för visst följer möjligheten att "surfa" med möjligheten att hantera e-mejl.

Kan detta vara ett sätt att sätta bollen i rullning?

Bakgrundsmaterial:

Samhällets digitalisering:

SPF Seniorerna i Aftonbladet om digitala samhället och äldre

Svag pension och dyra datorer pressar äldre

Ett projekt för att öka den digitala tillgängligheten för äldre är under uppstart i Härryda kommun. På sikt kan man hoppas att det kan komma oss till hjälp. Se mer på Digital tillgänglighet 

För SPF Vintergäckens styrelse

Bengt G Bengtsson

PS. Hör gärna av dig för att hjälpa till, eller bara för att fråga om det är något oklart. DS