Digital tillgänglighet

Hur kan den digitala tillgängligheten öka för att minska utanförskap och säkerställa att alla invånare får sina behov tillgodosedda?

Projektet som startades upp av All Age Hub för ett år sedan och resulterade i en workshop, stannade av.

Nu har All Age Hub, Rise samt Härryda och Mölndals kommuner för avsikt att komma igång med projektet kring digital tillgänglighet. 

Ett första steg i projektet är att de lokala arbetsgrupperna från Härryda och Mölndal träffas tillsammans med Karin Johansson (Härryda kommun) samt representanter för  Mölndals kommun, All Age Hub och Rise.

Preliminär projektidé, målgrupp och projektmål

Projektidé: Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

Målgrupp: Äldre medborgare som inte använder internet i någon utsträckning idag​. Både personer som har och inte har hemtjänst​.

Projektmål som ska bidra till en förbättring:

  • Kartlägga de tjänster på internet som äldre medborgare behöver för sin försörjning och som skapar intresse för de som inte använder internet i någon utsträckning idag​
  • Utveckla en utbildning och ta fram en IT-lösning vilken används som läromedel under utbildningen ​
  • Utbilda äldre medborgare som inte använder internet i någon utsträckning idag att självständigt använda minst en tjänst på internet​
  • Sprida projektets resultat till näringslivsaktöreöka r​
  • Utveckla process för drift och förvaltning av IT-lösning och utbildning​
  • Kartlägga förutsättningar för att skala upp utbildningen

Vi får se hur/när detta kan hjälpa oss i att öka digitaliseringen i föreningen.