"Att vara behövd är den bästa friskvården"

Antalet ensamboende bland äldre ökar kraftigt. Ett flertal undersökningar visar att detta är ett allvarligt hot mot hälsan. Inom kommunen finns, förutom den ordinarie hemtjänsten, en VOLONTÄRVERKSAMHET för att förbättra de ensamboendes situation. Bland våra medlemmar finns flera som deltar som volontärer, men fler behövs. Läs mer nedan.

Rubriken "Att vara behövd är den bästa friskvården" är ett uttryck vår förre ordförande ofta åberopade. 

Och faktum är att ett av våra mest basala behov som människor är att vara behövda. Samtidigt finns det ett stort antal äldre personer i kommunen som behöver mänsklig kontakt, utöver det som den ordinarie hemtjänsten kan leverera.

Läs mer på kommunens hemsida om vad det innebär att vara Volontär, eller om du känner att du har behov av att få hjälp av en Volontär. Volontärscentralen

Broschyren Välkommen som Volontär

Broschyren Få hjälp av en volontär

Tala gärna med Inger Green, tel. 070-267 66 09, som sedan länge fungerar som volontär.

Vi återkommer om detta vid ett månadsmöte i vår, men det skall inte vara ett hinder att agera omedelbart.