Synpunkter Samrådshandling september 2018 om detaljplan del av Hulebäck 1:116 Idrottsvägen

Vi uppskattar verkligen att Härryda kommuns första trygghetsboende håller på att realiseras i ett mycket centralt läge, 87 platser. Enligt presentationen motsvarar det allt man kan önska av ett trygghetsboende. MEN...

...endast färre än 25% av våra pensionärer kan ta del av boendet på grund av priset. De flesta över 75 år har inte erforderligt kapital. (se även Senioren nr 6 2018 sid 90 Bostadsfrågan het i Almedalen). Därför måste endast av ekonomiska skäl ytterligare ansträngningar nu göras för de ca 75 % av Härrydas pensionärer som inte kan men har behov av att flytta in i ett tillgängligt trygghetsboende...

Läs hela inlägget här.