Presentationer vid regional konferens 22 mars 2022

Här nedan finner du de presentationer som medverkande vid konferensen använde sig av samt dokumentation av gruppdiskussionerna.