Säkerhet

Din säkerhet

72 Timmar

WIFI PÅ ALLMÄNNA PLATSER

Njut av kaffet medan de stjäl din personliga information!

Gratis Wi-Fi på kaféet, flygplatsen eller hotellet kan vara jättebra. Men att få din personliga information stulen är inte det.

Att ett WiFi-nätverk har ett lösenord innebär inte att det är säkert. Hjälp till att skydda din information online med dessa tips:•

Var försiktig med vilka webbplatser du besöker – undvik sådana som kräver inloggning. Kontrollera dina konton, e-postmeddelanden och sociala nätverkssidor senare.

•Undvik att köpa något via internet när du är ansluten till ett offentligt Wi-Fi-nätverk.

Så skyddar du dig Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kan du skydda dig bättre i ditt uppkopplade liv med smarta saker.

Checklista för att säkra dina lösenord Här nedan följer tips på vad du kan göra för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton.

- Lämna aldrig ut dina lösenord. Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster. Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas. Använd om möjligt en lösenordshanterare. Aktivera tvåfaktorinloggning där det går.

Checklista för att säkra dina kortuppgifter Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på för att dina kortuppgifter inte ska hamna i fel händer.
- Använd bankens säkerhetslösning för dina bankkort.
- Spärra för internetköp och öppna kortet när du vill handla på nätet.
- Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter till någon som efterfrågar dem i e-post, sms eller telefon.

- Tillåt inte webbsidan eller appen du använder för att handla att spara dina person- och kortuppgifter. Behöver du spara dina kortuppgifter kopplat till en smart enhet, använd ett kreditkort eller annat betalkort som inte är kopplat till ditt lönekonto.

Har olovliga köp gjorts eller har du förlorat ditt bankkort, kontakta omedelbart din bank, spärra kortet och gör en polisanmälan.
- Förvara alltid ditt kort säkert i stängd väska eller i stängd ficka.

Checklista för skydda dina smarta enheter Här nedan får du tips om vad du kan göra för att undvika att dina smarta enheter används för att komma åt värdefull information eller användas i överbelastningsattacker.

- Aktivera automatiska uppdateringar på dina smarta enheter och din dator – glöm inte din wifi-router! Tacka alltid ja till uppdateringar av program du har installerat på din dator eller telefon.

- Välj leverantörer du känner till och litar på när du köper smarta enheter. Undersök om leverantören brukar erbjuda löpande uppdateringar.

- Använder du dig av smarta enheter som har betalfunktioner ska du se till att kortuppgifter inte sparas i enheten.

- Gör regelbundet backup av informationen på din dator och i telefonen till en extern hårddisk eller molnet för att bevara dina bilder, videos och viktiga dokument.

- Överväg om du behöver koppla upp dina smarta enheter eller alternativt koppla bort smarta enheter du inte längre använder från internet.

Ring 114 14 för att komma i kontakt med polisen. Ring 112 vid akuta ärenden.