Påminnelse - Månadsmöte 12 september Drömfabriken

Månadsträff den 12 september kl 14 på Drömfabriken!

OBS! NY TID OCH NY PLATS! För anmälan se manadstraff-2022-12-september.pdf (spfseniorerna.se) 

  • Den här gången tar vi upp ett mycket aktuellt ämne nämligen ”Framtidens Energi”! Kom och lyssna och ställ frågor.

  • Underhållning av Pär Engman från Engmans kapell!

SPF Seniorerna Syrenen
Styrelsen