Om föreningen

Uppdaterades: 05 november 2020

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Sydöstra Helsingborg!


SPF Seniorerna Sydöstra Helsingborg är en lokalavdelning av SPF Seniorerna - en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer. 

Föreningen Sydöstra bildades 1985 och har idag 228 medlemmar, som under trivsamma former träffas på möten, på resor, studiebesök och andra aktiviteter. Föreningen bevakar samhällsfrågor av intresse för sina medlemmar. Det viktiga är att vi blir många medlemmar för att det ska bli gemenskap och för att förbundet och Samorganisationen skall ha bra stöd för påtryckningar på regering, riksdag och kommun för bättre villkor för oss pensionärer.

Medlemsavgiften för helår är 250 kronor. Medlemsavgiften skall betalas till SPF centralt, inte till SPF Seniorerna Sydöstra. Inbetalningskort kommer med posten.
Medlemskortet är bilagt till tidningen Senioren.

Du som är pensionär, välkommen till rik gemenskap och kamratskap!

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 05 november 2020