Styrelsen i SPF Sydöstra

Uppdaterades: 25 augusti 2019
--todo--

Gunvor Arvidsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Kerstin Eriksson

Styrelsen kassör

--todo--

Ingrid Gustavsson

Styrelsen ordförande

--todo--

Bengt Håkansson

Styrelsen ledamot

--todo--

Sven Lindström

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Christl Norén

Styrelsen sekreterare

--todo--

Lena Paulsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Jan Pettersson

Styrelsen ledamot

Publicerades: 08 augusti 2019 Uppdaterades: 25 augusti 2019