Nyheter

Våra Vandringar startar den 18 maj

Vi iakttar råden från Folkhälsomyndigheten beträffande Corona-viruset på våra promenader.

Aktiviteter under maj månad

Här kan ni läsa om eventuella ändringar i programmet på grund av Corona-viruset

Inställda och uppskjutna aktiviteter p.g.a. Corona-viruset under april

Av omsorg om våra medlemmar har vi ställt in eller skjutit upp april månads aktiviteter.